ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม

การทอผ้าเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ต้องอาศัยศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสานจะมีความสามารถในการทอผ้าแต่จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมหรือประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองลาดควายเป็นผ้าทอด้วยมือและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น คือฝ้าย ปลูกกันเองแล้วนำมาทำเป็นเส้นดายและนำมาย้อมสีธรรมชาติ คือเปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น อิ้ว ดีด ล้อ เข็น กวัก ค้นหรือสืบหลักค้น แล้วนำเข้าเครื่องทอที่เรียกว่า กาหรือหูก เพื่อใช้ทอให้เป็นพื้นผ้า จึงนับได้ว่าการทอผ้าเป็นมรดกหรือวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองลาดควาย หมู่ที่ 7 ต.โพนทอง ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกก่อตั้ง 27 คน ปัจจุบัน 45 คน และกลุ่มได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เดิมกลุ่มจะทอผ้าเป็นพื้นสีน้ำเงิน สีกลมท่าและสีขาว เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือ ซึ่งไม่มีความประณีตและสวยงามเท่าใดนัก แต่มีความทนทาน สีไม่ตกทอขึ้นอย่างง่าย ๆ ต่อมาเมื่อปี 2554 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และในปัจจุบันกลุ่มได้มีการพัฒนาฝีมือและลวดลายให้มีความหลากหลายและจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลายกลุ่มต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *