กระบวนการผลิตท้อผ้าพื้นเมือง

กระบวนการผลิต
วัตถุดิบและส่วนประกอบ
วัสดุ/อุปกรณ์ในการทอผ้า
๑) ฝ้าย
๒) หูก
๓) อัก
๔) เฟือ
๕) หลา
๖) ฟืม
๗) ใน
๘) กระสวย
๙) หลอดใส่ด้าย

วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ/ปักผ้าพื้นเมือง
๑. จักรเย็บผ้า
๒. สายวัด
๓. กรรไกร
๔. ด้ายโทเร
๕. เข็มเย็บผ้า
๖. ดินสอ/ปากกา

ขั้นตอนการผลิต
๑. นำเส้นฝ้ายไปกวัก เพื่อปั่นด้ายให้เรียบเสมอ
๒. นำฝ้ายที่กวักแล้วไปกรอกับหลอด
๓. นำฝ้ายที่กรอแล้วไปค้น (เดินด้าย) หรือสืบหลักค้น
๔. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่งปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง
๕. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ ๑ จะถูกแยกออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ ๑ ยกตะกอชุดที่ ๒ สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ
๖. การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบ ฟันหวี เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา
๗. การเก็บหรือม้วนผ้าเมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บใน แกนม้วนผ้าโดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ ให้พอเหมาะ
๘. เมื่อทอเสร็จแล้วจึงนำผ้ามาตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการ
๙. นำผ้าที่ตัดเย็บเสร็จมาเขียนลายปักตามที่ต้องการ เช่นลายกุหลาบ ลายบันไดลิง ลายดอกกันเกราลายดอกพิกุล เป็นต้น
๑๐. เริ่มปักตามลายที่เขียนไว้ โดยปักตรงบริเวณรอบนอกก่อนแล้วจึงปักดอกและบันไดตามลำดับ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
เสื้อพื้นเมืองลายปักเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียด ประณีต ต้องมีสมาธิและมีประสบการณ์
ในการวาดลายและปักการเขียนลายและปักดอกจะต้องเลือกสีที่มีความกลมกลืนกัน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองลาดควาย

ที่อยู่ ๗๐ ๗ – ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 0

๐๘๘-๓๑๓๕๗๒๕

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นางสมจิตร อินทะโร

ที่อยู่ ๗๐ ๗ – ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 0

๐๘๘-๓๑๓๕๗๒๕

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทอง
บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ ๗ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๔๘๑๗๐
โทร. ๐๘๘-๓๑๓๕๗๒๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *